Raamatun tutkimus

Paluu oppituntisivulle

Raamatun kirjojen jaottelu
Vanha testamentti:
 • historialliset
 • runo-, opetus- ja mietekirjat
 • profeetalliset kirjat

Uusi testamentti
 • evankeliumit
 • historialliset
 • opetuskirjat (kirjeet) ja
 • profeetalliset

Kaanonien ulkopuolella apokryfikirjat

Tapoja ymmärtää Raamatun jumalistuutta tai inhimillisyyttä (Etälukion aineisto)

Raamatun tulkinta
 • Allegorinen: 3 tasoa 1) historiallinen, 2) moraalinen ja 3) hengellinen
 • Fundamentalistinen: Raamattu historiallisesti ja luonnontieteellisesti erehtymätön
 • Eksistentialistinen: myyttisen muodon takaa paljastuu ihmistä puhutteleva merkitys
 • Pelastushistoriallinen: Raamatun punainen lanka historian, ihmisen ja Jumalan suhde à pelastusteot

Tieteellinen raamatuntutkimus
 • Tekstikritiikki
 • Lähdekritiikki
 • Redaktiokritiikki
 • Traditiokritiikki
 • Uusien löytöjen valossa: Qumranin kääröt ja Nag Hammandin krija 1940-luvulla

Katso myös lehtori Jyrki Rossin jäsennykset aiheesta.