UE1 Kurssin opetussuunnitelma

Paluu kurssin etusivulle

TAVOITTEET
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
• tietää, millainen ilmiö uskonto on, ja tuntee Raamatun ominaislaadun pyhän kirjallisuuden edustajana
• ymmärtää uskonnon yleismaailmallisen luonteen, uskonnoissa ilmenevät kysymyksenasettelut ja uskonnon nivoutumisen kulttuuriin ja yhteiskuntaan
• saa aineksia ja käsitteellisiä välineitä oman maailmankatsomuksensa jäsentämiseen
• tuntee Raamatun vaikutuksen länsimaisessa kulttuurissa ja Raamatun tutkimuksen osana uskonnon tutkimusta
• oppii pyhyyden ymmärtämisen avulla kunnioittamaan ihmisiä, joilla on erilainen vakaumus.

KESKEISET SISÄLLÖT
• uskonnon määrittely ja tutkiminen
• uskonnon ydinkysymykset
• uskonto yhteisössä ja yksilön kokemuksessa
• Raamattu pyhänä kirjallisuutena
• yleispiirteet Raamatun synnystä ja sisällöstä
• Raamatun tutkimus- ja tulkintatavat
• Raamatun vaikutukset maailmankuvaan ja kulttuuriin


Pohdi:
  • Mitä tiedät kurssin sisällöistä entuudestaan?
  • Mitä uutta opit kurssin aikana?
  • Miksi juuri nämä asiat on valittu opetussuunnitelmassa ydinteemoiksi?
  • Mitä sinä haluaisit korostaa tällä kurssilla?
  • Millä tavalla näitä teemoja olisi paras opiskella?

Suunnittelemme yhdessä kurssin painotukset, opiskelumuodot ja pelisäännöt ensimmäisellä lähioppitunnilla. Suunnitelma kirjataan tähän.


Paluu kurssin etusivulle